Tieto- ja viestintätekniikan kursseilla saat viimeisimmät tiedot älylaitteista tietokoneohjelmiin. Koulutustarjonnasta löytyy myös pilvipalveluiden, sosiaalisen median ja erilaisten älylaitteiden koulutuksia. Räätälöimme myös koulutuksia asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Tieto- ja viestintätekniikan kursseille voivat osallistua kaikenikäiset ja -taitoiset alan perustaitojen oppimisesta kiinnostuneet opiskelijat. Opetusta järjestetään aloittajista edistyneisiin harrastajiin. Kurssitarjonnassa on huomioitu työssäkäyvien ja yrittäjien lisäksi opiskelijoiden vapaa-ajan tarpeet. Henkilökohtaisia oppimistarpeita palvelee tietotekniikan yksilöopetus, jossa suunnitellaan yhdessä opiskelijan kanssa mitä asioita halutaan opiskeltavan.

Opetuksen tavoitteena on antaa perusvalmiuksia tietotekniikan eri osa-alueiden oppimiseen ja uuden tekniikan hyödyntämiseen. Opetus rohkaisee tietokoneen ja muiden mobiililaitteiden aktiiviseen käyttöön sekä ohjaa itsenäiseen työskentelyyn ja perushallintaan. Lisäksi opetuksen tarkoituksena on auttaa pysymään mukana osallistavan tietoyhteiskunnan kehityksessä. Kouvolan kansalaisopisto järjestää opetusta tietotekniikan perusteissa, toimisto-ohjelmien, internetin ja sähköpostin käyttämisessä, käyttöjärjestelmien ominaisuuksissa, sosiaalisessa mediassa, www-sivujen tekemisessä sekä tietoturvaan, päivitykseen ja ylläpitoon liittyvissä aiheissa. Lisäksi järjestetään erityiskursseja, joissa opiskellaan mm. digikameran käyttöä ja kuvien käsittelyä.

Päivitetty 20.5.2024

Sivun alkuun