Musiikin perusopetuksen tavoitteena on luoda edellytykset hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin itsenäiselle ja elämänikäiselle harrastamiselle.

Musiikin perusopetus järjestetään musiikin yleisen oppimäärän mukaan. Tavoitteena on luoda edellytykset hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin itsenäiselle ja elämänikäiselle harrastamiselle sekä myöhempiin opintoihin hakeutumiselle. Tavoitteena on myös antaa opiskelijoille laaja-alaista musiikillista yleissivistystä ja tukea aikuisten omaehtoista musiikin harrastamista. Opetussuunnitelma pohjautuu Opetushallituksen laatimiin valtakunnallisiin perusteisiin. 

Musiikin perusopetus yleisen oppimäärän mukaan on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää opetusta, johon sisältyvät varhaisiän musiikkiopinnot, lasten ja nuorten musiikkiopinnot sekä aikuisten musiikkiopinnot.

Kouvolan kansalaisopistossa musiikin perusopintojen aloittaminen on mahdollista vauvaikäisestä aina aikuisikään saakka. Opetuksessa ja työtavoissa otetaan huomioon opiskelijoiden ikä ja kehitysvaihe opinnoissa sekä opiskelijoiden yksilölliset erot.

Kunkin opiskelijan kehittymistä tuetaan hänen omista lähtökohdistaan. Opiskelussa korostuvat musiikin harrastamisen ilo ja opiskelijoiden vapaus toteuttaa itseään oman kokemisen ja tekemisen kautta. Yhdessä opiskelu ja tekeminen tukevat kokonaispersoonallisuuden kehittymistä ja antavat sosiaalisia taitoja ja itseluottamusta.

Päivitetty 26.11.2021

Sivun alkuun