Mediataiteen opinnoissa opiskelija tutustuu mediataiteeseen ja visuaaliseen kulttuuriin.

Mediataide on tullut opiston ohjelmaan lukuvuonna 2018-2019. Mediataiteen opetuksessa keskitytään mediateknologiaa hyödyntäviin ja eri taiteenlajeja yhdistäviin työskentelymuotoihin. Tarkoituksena on, että opiskelija hyödyntää mediataiteen menetelmiä taiteellisessa ilmaisussaan rohkeasti kokeillen ja tutkien.

Opetus on luonteeltaan tutkivaa ja kokonaisvaltaista, mikä tukee opiskelijan identiteetin ja elinikäisen taide- ja mediasuhteen kehittymistä. Keskeisiä työmuotoja mediataiteen opetuksessa voivat olla mm. valokuva, elokuva, videotaide, pelitaide ja installaatio sekä eri taidemuotoja yhdistävät työskentelytavat. Opetuksessa myös yhdistellään mediataiteen ja kuvataiteen ilmaisutapoja.

Uusia opiskelijoita otetaan ryhmään ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelijalta ei vaadita aiempia mediataiteen opintoja. 

Päivitetty 26.11.2021

Sivun alkuun