Monipuolisia musiikkiopintoja kansalaisopistolla.

Musiikkiopetus Kouvolan kansalaisopistolla on monipuolista. Opetusta järjestetään yksilö- ja pienryhmäopetuksena yksinlaulussa, karaokelaulussa, pianon, kitaran, harmonikan, poikkihuilun, rumpujen ja kanteleen soitossa. Opiston yhteismusisointia toteutetaan mies-, nais-, seka- ja viihdekuorojen ja erilaisten orkestereiden muodossa. Tarpeen mukaan järjestetään myös musiikin teorian opetusta.

Musiikin opetustarjonta on suunnattu kaikenikäisille, aloittelijoista edistyneempiin harrastajiin. Musiikin opetuksen tavoitteena on edistää musiikin elinikäistä harrastamista. Monipuolisilla kursseilla luodaan perusedellytyksiä soittamiselle ja laulamiselle, vahvistetaan musikaalisuutta ja tuetaan esiintymistaitojen kehittymistä.

Kouvolan kansalaisopistossa lähes kaikki musiikin opetus on valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti etenevää musiikin taiteen perusopetusta. Alle kouluikäisille järjestetään varhaisiän musiikkikasvatusta.

Päivitetty 25.11.2021

Sivun alkuun