Käytämme opetuksen tukena Peda.net-oppimisympäristöä. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi kurssimateriaalien jakamiseen tai tehtävien palauttamiseen ja arviointiin.

Opiskelijoita opastetaan tunnusten luomisessa ja järjestelmän käytössä. Tunnukset ja materiaali jäävät opiskelijan käyttöön kurssin päätyttyä. Lyhytkursseilla oppimisympäristöä voidaan käyttää ilman, että opiskelijat rekisteröityvät palveluun. Palveluiden käyttö tehdään opiskelijalle helppokäyttöiseksi ja sellaiseksi, että oppimisympäristöä voi käyttää vaivattomasti tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella.

Linkki Kouvolan kansalaisopiston Peda.net sivuille.

Päivitetty 20.5.2024

Sivun alkuun