Käsityötaidekoulu avaa opiskelijalle uusia mahdollisuuksia ymmärtää käsityötä, muotoilua, taidetta ja kulttuuria sekä niiden sisältämiä merkityksiä.

Käsityöopintojen tavoitteena on innostaa opiskelijaa kehittämään käsitöiden tekemisessä, suunnittelussa ja toteuttamisessa tarvittavia taitoja, persoonallisesti tulkiten ilon, halun, taidon, uteliaisuuden ja uskalluksen kautta. Tuotteissa käytettävyys ja tarkoituksenmukaiset materiaalit kuten esim. savi, puu, kankaat ja langat luovat perustan käsityölliselle tekemiselle. Teoksissa materiaalit ja tekniikat toimivat luovasti ilmaisun välineinä.

Uusia opiskelijoita otetaan kaikkiin ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelijalta ei vaadita aiempia käsityötaideopintoja.

Päivitetty 17.8.2023

Sivun alkuun