Teatteritaiteen opinnot kehittävät ajattelun taitoja, auttavat kehittelemään ideoita ja antavat rohkeutta ilmaista itseään.

Teatteritaiteen opinnot antavat opiskelijalle henkilökohtaisen kokemuksen teatteriharrastukseen. Teatteriopinnoissa materiaalina työskentelylle on opiskelijan keho, ääni ja mielikuvitus. Opiskelu pyrkii monipuolistamaan ja vahvistamaan opiskelijan itseilmaisullisia keinoja ja rohkaisemaan opiskelijaa omaan persoonalliseen ilmaisuun. Esiintyminen ja esiintymiskokemuksen saaminen on keskeistä teatteriopinnoille.

Opinnoissa esiinnytään sekä oman ryhmän muille jäsenille että ryhmän ulkopuolisille katsojille. Esitysten valmistaminen erilaisin työtavoin on oleellinen osa opintoja ja niiden myötä opiskellaan myös harjoittelemaan pitkäjänteisesti ja rakentamaan omaa, persoonallista taiteellista prosessia. Teatteri on taidemuotona yhteisöllinen, joten harrastus vaatii sitoutumista ryhmän toimintaan.

Aloittajien ryhmiin opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Jatkokursseilla osaamista syvennetään ja osallistujilta vaaditaan aiempia teatteriopintoja.

Teatteritaiteen perusopetusta järjestetään 7-16 -vuotiaille ikäkautta vastaavissa ryhmissä Kouvolassa ja Kuusankoskella. Kuusankoskella opetus toteutetaan yhteistyössä Kuusankosken Teatterin kanssa.

Tutustu teatteritaiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaan
.

Takaisin esittävän taiteen sivujen kurssitarjontaan.

Päivitetty 25.11.2021

Sivun alkuun