Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia sekä oppitunneilla että itsenäisesti tehtyä opiskelua. Opintopistekurssit sopivat opiskelumotiivista riippumatta ihan kaikille, ja myös kurssin sisältö on kaikille opiskelijoille sama. Käytännössä opintopistekurssi eroaa ns. tavallisesta kurssista niin, että opiskelijan on halutessaan mahdollista saada kurssista arvostelu asteikolla hyväksytty/hylätty.

Opettaja antaa kurssin alussa lisätietoa tavoista, joilla voit osoittaa osaamistasi kurssin aikana ja verrata sitten osaamistasi kurssin osaamistavoitteisiin ja niille määriteltyihin kriteereihin eli minimivaatimuksiin. Opettaja kokoaa arviointidokumentaatiota jatkuvasti kurssin aikana ja antaa palautetta suorituksistasi. Opiskelijan tulee kahden ensimmäisen viikon kuluessa käydä opiston toimistossa antamassa suostumuksensa osaamisensa arvioitiin.

Suostumuksensa antaneen opiskelijan saavutettua kurssin osaamistavoitteiden minimivaatimukset, hänen suorituksensa on hyväksytty ja kurssisuoritus viedään Koski-tietovarantoon. Kesken jääneitä tai hylättyjä suorituksia ei merkitä minnekään. Koski-tietovarantoon tallennettu kurssisuoritus on myöhemmin helposti hyödynnettävissä esimerkiksi muiden opintojen tai työnhaun yhteydessä. Voit katsella kaikkia koulutustietojasi Oma Opintopolku –palvelussa ja jakaa suoritustietojasi helposti mm. oppilaitoksille ja työnantajille. Käy katsomassa löytyykö sieltä jo joitakin aiempia koulutustietojasi!

Opintopistekursseille ilmoittautuville lähetetään sähköpostitse informointilomake henkilötietojen käsittelystä ja tallentamisesta sekä lisäksi ”Suostumus vapaan sivistystyön koulutuksen suoritustietojen tallentamiseen osaksi Koski-rekisteriä” -lomake. Kurssin opettaja jakaa lomakkeita kurssin alkaessa ja niitä on myös saatavilla opistolta. Opiskelijan (ja alaikäisen opiskelijan kohdalla myös huoltajan) on tultava henkilökohtaisesti kansalaisopiston toimistoon tunnistautumaan esittämällä passi tai henkilökortti ja allekirjoittamaan suostumuslomake.

Syyskuun alussa alkavilla kursseilla määräaika suostumuslomakkeiden palauttamiselle on torstai 12.9.2024.

Katso videolta opiskelijan ja opettajan näkökulmia osaamisperusteisuudesta ja arvioinnista. Video on toteutettu Kymenlaakson vapaan sivistystyön opettajuuden kehittämishankkeessa (2021-2023).

Päivitetty 21.5.2024

Sivun alkuun