Kuvaitaiteiden ja muotoilun ainealue kehittää opiskelijoiden kuvallista ilmaisua ja tutustuttaa eri materiaaleihin ja tekniikoihin.

Kuvataiteen opetusta annetaan muun muassa maalauksessa, piirustuksessa, grafiikassa ja kuvanveistossa sekä muotoilun opetusta muun muassa keramiikassa, posliininmaalauksessa, tiffany- ja lasinsulatuksessa sekä valokuvauksessa.

Opinto-ohjelmassa on tarjolla pidempikestoisia kursseja ja lyhytkursseja. Lyhytkursseilla perehdytään intensiivisesti jonkin tietyn teeman tai tekniikan opiskeluun. Lyhytkurssitarjonta vaihtelee vuosittain. Opetus sisältää kurssista riippuen yksilö- ja ryhmäopetusta. Kuvataiteen opetus on suunnattu kaikenikäisille taideaineista kiinnostuneille, vasta-alkajista pidempään harrastaneisiin.

Opetuksen tavoitteena on kehittää kuvallista ilmaisua ja ajattelua sekä tutustuttaa opiskelijoita eri tekniikoihin ja materiaaleihin. Opetus antaa perusvalmiudet sekä kuvataiteessa ja muotoilussa tarvittavien tietojen ja taitojen oppimiseen. Opiskelu kuvataiteen kursseilla lisää taiteentuntemusta, kuvanlukutaitoa ja luovuutta. Lisäksi opetuksen tarkoituksena on kannustaa vuorovaikutukseen ja edistää opiskelijan henkistä kasvua taideaineiden avulla. Kuvataiteiden harrastaminen aktivoi osallistumaan ja seuraamaan avoimesti ympäröivää maailmaa.

Kouvolan kansalaisopisto järjestää valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti etenevää kuvataiteen taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille kuvataidekouluissa. Katso tarkemmat tiedot sivulta Taiteen perusopetus / Kuvataide.

Päivitetty 10.6.2022

Sivun alkuun