Kuvataiteen perusopinnot antavat opiskelijalle osaamista ja kokemuksia kuvataiteesta sekä visuaalisesta kulttuurista.

Kuvataide antaa elämyksiä ja henkistä perusvoimaa. Kuvataideopinnot kasvattavat opiskelijan osaamista ja antavat kokemuksia kuvataiteesta sekä visuaalisesta kulttuurista. Opetuksessa korostuvat monipuolinen kuvailmaisun, materiaalien ja tekniikoiden käyttö. Tutkiva ja toiminnallinen opetus tukee opiskelijan omia ajatuksia ja oivalluksia sekä vahvistaa opiskelijan taidekäsityksen ja elinikäisen taidesuhteen kehittymistä.

Kuvataideopinnoissa keskeisinä työmuotoina ovat mm. piirustus, maalaus, grafiikka, kuvanveisto sekä eri materiaaleja ja kokeellisuutta korostava ilmaisu. Sisältöinä ovat myös kuvataiteen rajapinnalla olevat ilmiöt ja tekniikat mm. kuvallinen media, arkkitehtuuri, rakentelu ja muotoilu sekä valokuva.

Päivitetty 17.8.2023

Sivun alkuun