Sanataiteen harrastaminen on juuri sinua varten, jos…
...ainekirjoitus ärsyttää, mutta rakastat näpytellä tekstareita tai leikitellä sanoilla somepäivityksissä!
...rakastat äikässä ainekirjoitusta!
...sinulla on sanottavaa tai halu ilmaista itseäsi.

Sanataide oppiaineena perustuu näkemykseen kielestä ja kirjallisuudesta taiteen ja koko yhteiskunnan pohjana. Opetus edistää opiskelijoiden luovuutta, kulttuurista ja yhteiskunnallista osallisuutta sekä sosiaalisia taitoja. Opetuksen lähtökohtia ovat ilo, leikki ja kokemuksellisuus. Opetus rohkaisee mielikuvituksen käyttöön ja oivallusten tekemiseen. Sanataideopetuksessa opiskelijat kehittyvät monenlaisten tekstien luomisessa ja hiomisessa, tyylien ja tekstilajien valinnassa, arvottamisessa ja monilukutaidossa.

Opetus perustuu monilukutaitoon ja laajaan tekstikäsitykseen, joiden mukaan tekstejä voidaan tuottaa esimerkiksi kirjoitetussa, puhutussa, visuaalisessa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa.

Tutustu sanataiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaan


Päivitetty 25.11.2021

Sivun alkuun