Kouvolan kansalaisopisto kehittää aktiivisesti omaa toimintaansa ja henkilöstönsä osaamista.

Hanketyö kehittää niin opiston toimintaa kuin henkilöstön osaamista. Tällä sivulla esitellään aktiivisia hankkeita.

UMAKO-koulutus

Luku- ja kirjoitustaidon kurssi

UMAKO on uusi valtakunnallinen konsepti vapaan sivistystyön maahanmuuttajakoulutuksessa. Kouvolan kansalaisopistossa seuraamme opiston maahanmuuttajille tarkoitettua vuoden 2018 opetussuunnitelmaa.
Tämän kurssin tavoitteena on arkielämään liittyvien ilmaisujen harjoittelua. Opiskelija harjoittelee oikein ääntämistä, sanomaan lukuja, sanoja sekä fraaseja eri tilanteisiin sekä lukujen ja sanojen kirjoittamista.

KymiExact

Tämän hankkeen tavoitteena on luoda luoda osaamispääoman kasvattamisen toimintamalli ja –mekanismit sekä yksilöllisten että yritys- ja teollisuusalalähtöisten täsmäosaamispolkujen rakentamiseen. Tutkimus- ja innovaatio -kärkialojen osaamista tukeva toimintamalli toteutetaan alueen aikuiskoulutustoimijoiden, yritysten sekä työviranomaisten kanssa.
Muita tavoitteita: hankkeen päätyttyä Kymenlaakson alueella toimii KYMIEXACT -osaamispolkumentoriverkosto, joka osaa ohjata niin yksilöitä kuin työnantajiakin KYMIEXACT -toimintamallin hyödyntämisessä osaamisen täsmäosaamisen kehittämistyössä. Verkoston toiminta on organisoitunutta ja sillä on alueellinen koordinaattori Kymenlaaksossa.
KYMIEXACT -verkostolla on olemassa valmennusohjelma ja -materiaalit täsmäosaamispolkumentorien valmentamiseksi.

Päivitetty 9.6.2020