Kouvolan kansalaisopisto kehittää aktiivisesti omaa toimintaansa ja henkilöstönsä osaamista.

Hanketyö kehittää niin opiston toimintaa kuin henkilöstön osaamista. Tällä sivulla esitellään aktiivisia hankkeita.

Hankeyhteistyötä Kymenlaaksossa

Kymenlaakson vapaan sivistystyön opettajuuden kehittämishanke on vuosille 2021-2023 ajoittuva hanke, jossa on mukana Haminan kansalaisopisto, Kouvolan kansalaisopisto, Kotkan opisto ja Kymenlaakso Opisto, yhteensä noin 400 henkilöä. Hanketta koordinoi Kouvolan kansalaisopisto. 

Hanke sisältää kolme koulutuskokonaisuutta:

  • Etäopetuksen pedagogiikan syventäminen
  • Osaamisperusteisuus ja arviointi
  • Erilaiset oppijat vapaassa sivistystyössä

Tavoitteena on kehittää maakunnallisesti vapaan sivistystyön opetushenkilöstön osaamista koulutusten ja verkostoitumisen kautta. Hankkeessa kehitetään hankkeessa mukana olevien oppilaitosten opetushenkilöstön, erityisesti tuntiopettajien pedagogista perusopetusta, jotta opetus on jatkossakin laadukasta ja kehittyy vastaamaan lähitulevaisuuden tarpeita.

Osaamisperusteisuushanke on vuosille 2023-2024

Vapaan sivistystyön kursseilla saavutettavan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen helpottamiseksi tehty lakimuutos on mahdollistanut sen, että kansalaisopistot voivat järjestää osaamisperusteisesti toteutettuja kursseja, joiden suoritustiedot voidaan viedä opiskelijoiden muiden koulutustietojen tapaan osaksi kansallista, eri koulutusasteiden opintosuoritukset ja tutkintotiedot sisältävää Koski-tietovarantoa. Näin kansalaisopistoissa saavutettu osaaminen on aiempaa helpommin yksilön hyödynnettävissä.
Lukuvuonna 2023–24 Kouvolan kansalaisopistossa osaamisperusteisia kursseja Espanja 1–3-Studeossa -kursseilla sekä ruotsin kertauskurssilla.

Päivitetty 13.6.2023

Sivun alkuun