Kouvolan kansalaisopisto kehittää aktiivisesti omaa toimintaansa ja henkilöstönsä osaamista.

Hanketyö kehittää niin opiston toimintaa kuin henkilöstön osaamista. Tällä sivulla esitellään aktiivisia hankkeita.

Hankeyhteistyötä Kymenlaaksossa

Kymenlaakson vapaan sivistystyön opettajuuden kehittämishanke on vuosille 2021-2022 ajoittuva hanke, jossa on mukana Haminan kansalaisopisto, Kouvolan kansalaisopisto, Kotkan opisto ja Kymenlaakso Opisto, yhteensä noin 400 henkilöä. Hanketta koordinoi Kouvolan kansalaisopisto. 

Hanke sisältää kolme koulutuskokonaisuutta:

  • Etäopetuksen pedagogiikan syventäminen
  • Osaamisperusteisuus ja arviointi
  • Erilaiset oppijat vapaassa sivistystyössä

Tavoitteena on kehittää maakunnallisesti vapaan sivistystyön opetushenkilöstön osaamista koulutusten ja verkostoitumisen kautta. Hankkeessa kehitetään hankkeessa mukana olevien oppilaitosten opetushenkilöstön, erityisesti tuntiopettajien pedagogista perusopetusta, jotta opetus on jatkossakin laadukasta ja kehittyy vastaamaan lähitulevaisuuden tarpeita.

Päivitetty 8.3.2022

Sivun alkuun