Kouvolan kansalaisopisto kehittää aktiivisesti omaa toimintaansa ja henkilöstönsä osaamista.

Hanketyö kehittää niin opiston toimintaa kuin henkilöstön osaamista. Tällä sivulla esitellään aktiivisia hankkeita.

Aikuisten perustaidot ja digitaidot

Kymenlaakson perustaidot

Kymenlaakson perustaidot hankkeessa tukea alueen NEET-nuoria vahvistamalla heidän itsetuntoaan, puuttuvia perustaitoja ja perusdigitaitoja. Hankkeessa tuettiin myös maahanmuuttajien elämänhallintaa arkitilanteissa sekä heidän kielitaitoaan. Perustaitojen käsite tulkittiin hankkeessa laajasti sisältäen monenlaisia hyödyllisiä arjesta selviytymisen taitoja. Esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevat ja työttömät nuoret tarvitsevat elämän hallintaan ja mielen hyvinvointiin monenlaista tukea, kuten esimerkiksi kotitalousosaamisen vahvistamista. Edellä mainituille ryhmille järjestettiin eripituisia kursseja/koulutuksia, joissa pyrittiin vastaamaan monenlaiseen osaamistarpeeseen.

Kymenlaakson digitaidot

Kymenlaakson digitaidot –hankkeessa keskityttiin digitaitojen kehittämiseen edellä kuvattujen kohderyhmien parissa. Näiden lisäksi ikääntyneet olivat keskeinen kohderyhmä digitaitojen parantamiseen. Digikursseja- ja koulutuksia järjestettiin sekä erilaisille ryhmille (esim. senioriyhdistykset) että yksilöohjauksina. Hankkeessa järjestettiin myös kaikille avointa digiohjausta esimerkiksi kirjastoissa. Hankkeessa tarjottiin myös tukea ja ohjausta digitaalisten oppimisympäristöjen käyttöön, jotta etäopetukseen osallistuminen onnistuu. Hankkeen koulutuksiin osallistui lähes 500 henkilöä.

Haminan kansalaisopisto, Kotkan opisto, Kouvolan kansalaisopisto, Kymenlaakson opisto ja Valkealan opisto muodostivat hankkeen toteutus- ja koordinaatioryhmän. Kukin opisto suunnitteli omat toimenpiteensä alueidensa tarpeiden ja omien yhteistyökumppaniensa kanssa. Opetushallituksen rahoittama hanke päättyi 30.6.2021.

Päivitetty 23.6.2021