Kurssimaksut ja peruutukset

Täällä kerrotaan kurssien keskeytymiseen, peruutuksiin ja laskutukseen liittyvistä asioista.

Kurssin keskeytyminen

Opintoryhmän alkamisen edellytys on, että ryhmään on ilmoittautunut riittävä määrä opiskelijoita. Jos opiskelijoiden vähimmäismäärä alittuu toistuvasti, kurssi keskeytetään. Minimiopiskelijamäärät on määritelty kurssikohtaisesti, mutta pääsääntöisesti minimirajoina noudatetaan seuraavia opiskelijamääriä:
Alkavat kurssit: taajamat 10, haja-asutusalue 7 opiskelijaa
Jatkoryhmät: 7 opiskelijaa
Lukukauden aikana: 7 opiskelijaa

Peruutusehdot

Kaikille kursseille on ilmoittauduttava ennen ensimmäistä kokoontumiskertaa. Kursseille ilmoittautuminen on sitova eli sitoudut maksamaan kurssimaksun. Kursseilla ei ole ilmaisia kokeilukertoja. Kurssipaikan voi perua maksutta (poislukien 15 € toimistomaksu) viimeistään 6 vrk ennen kurssin alkua. Lyhytkurssien peruutukset on tehtävä viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä.

Mikäli perut opiskelupaikan perumisohjeiden mukaisesti, kurssimaksu palautetaan vähennettynä 15 €:n toimistomaksulla. Peruuttamattomasta opiskelupaikasta opistolla on oikeus laskuttaa.

Maksuton peruminen on mahdollista, mikäli kurssipaikka tai ajankohta muuttuu oleellisesti.

Kurssimaksut palautetaan, jos kurssi peruuntuu vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Mikäli ryhmän opiskelu keskeytyy kesken lukukauden opiskelijoiden vähyyden vuoksi tai opiskelija itse keskeyttää kurssin, ei jäljellä olevaa kurssimaksuosuutta palauteta.

Terveydellisistä syistä peruminen edellyttää lääkärintodistuksen toimittamista toimistoon. Koko lukukauden kurssista veloitetaan perumiseen mennessä pidetyt kerrat ja toimistomaksu 15 €. Jos kurssin tuntimäärästä 50% on pidetty, kurssimaksu veloitetaan kokonaan.

Mikäli kurssilla ei ennen kurssin alkua ole riittävästi ilmoittautuneita (minimi), kurssi ei käynnisty. Opisto ottaa yhteyttä ilmoittautujiin ja kertoo vaihtoehtoisista kursseista. Ilmoittautuneille hoidetaan kurssimaksun palautus, jos kurssi peruuntuu vähäisen opiskelijamäärän vuoksi.

Kurssipaikan peruutukset on tehtävä toimistoon.
Opettajat eivät ota vastaan kurssipaikkojen peruutuksia.

Opistosta riippumattomista syistä johtuvista sali- tai muiden tilavuorojen peruuntumisesta tai opettajan poissaolon takia opetuskerran peruuntumisesta ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan opiskelijoille sekä pyritään järjestämään korvaava opetuskerta.

Varapaikkalaiset

Opistosta otetaan yhteyttä vain, jos kurssi peruuntuu tai olet saanut opiskelijapaikan varasijalta.
Soitamme varasijalla oleville ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli emme tavoita sinua heti, soitamme seuraavana jonossa olevalle.

Kurssimaksut

Syys- ja kevätlukukaudelta peritään erilliset kurssimaksut. Kunkin opintoryhmän kohdalla on mainittu kurssimaksu, jonka suuruus määräytyy pääasiassa kurssin pituuden mukaan. Kurssimaksun lisäksi opiskelusta saattaa aiheutua myös muita kuluja, esim. materiaalikustannuksia. Kurssimaksua ei palauteta, jos ryhmän opiskelu päättyy opiskelijoiden vähyyden vuoksi.

Internetissä ilmoittautuessa voi kurssimaksun yleensä maksaa heti verkkopankin kautta (poikkeus kevään 2021 kurssien maksussa). Jos kurssimaksua ei maksa heti, lasku postitetaan ilmoittautumislomakkeeseen merkittyyn osoitteeseen. Lasku lähetetään myös toimistossa ja puhelimitse ilmoittautuville.
– Jokaisen opiskelijan lasku on maksettava omalla viitenumerolla.
Kurssimaksun summaa ja viitettä ei saa muuttaa itse.
Opisto tukee kurssimaksuissa. Opetushallitukselta on saatu opintoseteliavustusta erityisryhmien opintojen tukemiseen. Rahoituksen turvin mm. ikääntyneille, maahanmuuttajille ja oppimisvaikeuksia kokeville suunnattujen kurssien maksuja on alennettu. Kaupungin sivuilla lisää tietoja Virta-kortista.

Kansalaisopiston laskutusta hoitaa Sarastia Oy. Laskun lähettäjänä on Kouvolan kaupunki. Laskuttajan kanssa voi tehdä e-laskutussopimuksen.

Sivun alkuun