EU:n tulevaisuus, luennoitsija: Katalin Miklossy ma 9.3.2020 klo 17.00-18.00, kansalaisopiston auditorio

Tule kuulemaan opistolle maanantaina 9.3.2020 ajankohtaisia asioita Unkarista ja sen mielenkiintoisista suhteista EU:iin. Luennoitsijana toimii tohtori Katalin Miklossy, Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin itäisen Euroopan tutkimuksen tieteenalavastaava, poliittisen historian dosentti.

Unkari käy läpi dramaattista poliittista ja yhteiskunnallista muutosta, joka on verrannollinen kommunistisen järjestelmän romahtamiseen ja sen jälkeiseen mullistukseen. Autoritäärinen kehitys pyrkii häivyttämään vallan kolmijakoa, vähentämään parlamentin merkitystä ja uhkaamaan tuomioistuinten toimintavapautta. Valta keskittyy pienen piiriin käsiin. Riippumattoman median toimintaa rajoitetaan ja kansalaisjärjestöjä pyritään kontrolloimaan. Kansalaisvapauksia ja ihmisoikeuksia kavennetaan. Korruptio on järjestelmällistä. Saman aikaan arvomaailmaa pyritään yhtenäistämään, välineenä koulutus ja kulttuuripolitiikka. Siinä korostetaan isänmaallisuutta, uskonnon merkitystä, perinteistä perhe- ja naismallia sekä nationalistista toimintatapaa, joka sietää huonosti vähemmistöjä, erilaisuutta ja muukalaisuutta. Luento pohtii miten tähän tilanteeseen päädytty ja miten tämä vaikuttaa EU:n tulevaisuuteen.

Sivun alkuun