Kouvolan kansalaisopisto pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee kouvolankansalaisopisto.fi-verkkosivustoa.

Saavutettavuuden tila

Kouvolankansalaisopisto.fi täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 -tason AA-vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen

Yleistä

 • Kontrastit: Palvelussa on joitakin riittämättömiä tekstikontrasteja erityisesti linkkien hover-tilojen osalta (WCAG 1.4.3). Myös joidenkin linkkien erottuminen leipätekstistä on vaikeaa riittämättömien kontrastien takia (WCAG 1.4.1).
 • Tekstin suurentaminen: Pelkän tekstin suurentaminen 200 % aiheuttaa päävalikon sisällön valumisen pääkuvan päälle, jolloin tekstit voivat olla vaikeasti luettavissa.  Samoin sivun lopussa olevat evästeasetukset ovat vaikeasti luettavia, jos pelkkää tekstiä suurentaa 200 %. (WCAG 1.4.4)
 • Otsikot: Sivustolla on puutteita otsikoinnissa. Joidenkin otsikkotasojen yli on hypätty, jotkin otsikot puuttuvat kokonaan ja jotkin otsikot on esitetty vain lihavoiduin tekstein (WCAG 1.3.1).

Sivustohaku

 • Navigointi: Ruudunlukijaselauksella käyttäjä ei pääse hakukentästä helposti hakutuloksiin. Sarkaimella pääsee ensimmäiseen hakutulokseen, vaikka silloin jää haun ohjeet ja hakutulosryhmän otsikko välistä. (WCAG 1.3.2)
 • Ohjeet: Haun dynaamisuudesta ei kerrota ruudunlukijakäyttäjälle etukäteen. Ruudunlukijakäyttäjälle suunnatut ohjeet haun toimintaperiaatteesta löytyvät vasta hakutuloksista pääotsikon jälkeen. (WCAG 1.3.2, 3.3.2).
 • Hakusanan muokkaus: Hakusanan muokkaaminen tai vaihtaminen ei onnistu hakutuloksista käsin näppäimistöllä tai ruudunlukijalla ilman hakutulosten sulkemista. (WCAG 2.4.3)
 • Otsikointi: Hakutulosten osio ja siihen kuuluvien hakutulosten määrä on merkitty erillisiksi otsikoiksi. (WCAG 1.3.1)
 • Mobiilikäyttö: Haun käyttö ei onnistu mobiiliruudunlukijalla, sillä hakutulokset näkyvät vasta sivun lopussa, jonne pääsy on hankalaa (WCAG 2.4.3).

Linkit ja navigointi

 • Uuteen välilehteen avautuvat linkit: Näkeville käyttäjille uuteen välilehteen/palveluun avautumisesta ei aina kerrota, sillä kaikissa linkeissä ja painikkeissa ei ole käytetty kuvaketta. Lisäksi joidenkin linkkien kohdalla ruudunlukija ei lainkaan mainitse linkin nimeä tai puheohjaus ei välttämättä toimi, sillä saavutettavana nimenä on “null”. (WCAG 2.4.4, 2.5.3)
 • Liitetiedostoja avaavat linkit: Linkkien saavutettavassa nimessä kerrotaan niiden avautuvan uuteen välilehteen, mutta linkkien nimissä ei välttämättä kerrota selkeästi, että kyseessä on PDF. (WCAG 2.4.4)
 • Osion valikko: Osion sisäisessä valikossa valikkokohteita laajentavat nuolipainikkeet eivät ole ymmärrettäviä ruudunlukijalla, sillä niistä ei käy ilmi, mitä ne ovat, ja onko niiden avaama alavalikko auki vai kiinni (WCAG 4.1.2). Osioiden sivunavigaatiota ei myöskään ole kaikissa tapauksissa merkitty ohjelmallisesti navigaatioksi, jolloin sen funktiota sivuston pääsisältöön nähden voi olla vaikea hahmottaa (WCAG 1.3.1).
 • Murupolku: Murupolussa kaksi ensimmäistä, eri sanoin nimettyä linkkiä viittaavat samaan sivuun (etusivu), mikä voi vaikeuttaa ymmärtämistä (WCAG 2.4.4).
 • Mobiilivalikko: Mobiilivalikossa olevien haitarielementtien tilaa ei kerrota ruudunlukijalle, jolloin voi olla mahdotonta ymmärtää, ovatko ne auki vai kiinni (WCAG 4.1.2). Sen lisäksi linkkien hierarkiaa tai sitä, koska mobiilivalikko loppuu, on hankala hahmottaa, sillä niitä ei ole nimetty tai ryhmitelty asianmukaisesti (WCAG 1.3.1).

Etusivun sosiaalisen median julkaisut

 • Tekstivastineet: Kuvien tekstivastineet ovat aina muotoa “Photo from @kouvolan kaupunki on Twitter/Facebook on Kouvolan kaupunki at x/x/20 at x:xxPM” riippumatta siitä, onko sosiaalisen median alustalla kuvalle annettu tekstivastine vai ei (WCAG 1.1.1).
 • Näppäimistönavigointi: Julkaisuissa navigointi näppäimistöllä ei ole selkeää. Selausjärjestys ei etene riveittäin, vaan sarakkeittain. Näytä lisää -painikkeen painamisen jälkeen kuitenkin jokaisen sarakkeen perään ilmestyy lisää julkaisuja. Sarkaimella näppäimistön kohdistus pysyy painikkeessa, ja nuolinäppäimellä kohdistus siirtyy epäjohdonmukaisesti johonkin päivittyneistä julkaisuista. (WCAG 1.3.2, 2.4.3) Sosiaalisen median julkaisuja on huomattavan paljon, ja niitä on mahdotonta ohittaa näppäimistöllä (WCAG 2.4.1).

Muut yksittäiset toiminnallisuudet

 • Etusivun Suosituimmat sivut -elementti: Mobiilikäyttöliittymässä ja työpöytänäkymässä elementti sijaitsee visuaalisesti eri kohdassa, mutta kohdistusjärjestys on kummassakin näkymässä ennallaan. Näin ollen mobiilikäyttöliittymässä kohdistusjärjestys poukkoilee odottamattomasti. (WCAG 2.4.3) Lisäksi elementti on nimetty eri tavalla kuin mikä sen näkyvä nimi on (WCAG 2.5.3).
 • Artikkeleiden ja blogitekstien suodatus: Ruudunlukijan käyttäjä ei saa tietoa siitä, että suodatus on tehty (WCAG 4.1.3).

Sovellettava lainsäädäntö ei kata kyseistä sisältöä

Videot

Sivustolla on joitain ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, joiden saavutettavuutta ei ole varmistettu. (WCAG 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5)

Liitetiedostot

Sivustolla on ennen 23.9.2018 julkaistuja liitetiedostoja, joiden saavutettavuutta ei ole varmistettu.

[Ilmoita kohtien yhteydessä, jos saatavilla on vaihtoehtoinen, saavutettavuusvaatimukset täyttävä versio].

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 18.10.2021 [päivämäärä, jona saavutettavuusseloste on laadittu tai jona sitä on myöhemmin päivitetty verkkosivustojen/mobiilisovellusten arvioinnin jälkeen].

Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Eficode Oy) toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Palaute ja yhteystiedot

Kouvolan kansalaisopiston verkkosivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta sähköpostilla kansalaisopisto( )kouvola.fi tai puhelimitse 020 615 4116 . Samojen yhteystietojen kautta voit pyytää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jätettyjä tietoja ja sisältöä.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus(at)avi.fi

Vaihde 0295 016 000

Saavutettavuusselosteen vapaaehtoinen sisältö

Kansalaisopisto on sitoutunut digitaaliseen saavutettavuuteen. Tekniset korjaukset sivustolle korjataan vuoden 2021 aikana. Verkkosivusto korjataan vähintään WCAG 2.1 AA-tason täyttäväksi vuoden .2021 mennessä).[2] 


Päivitetty 25.11.2021

Sivun alkuun