Yhteiskehittämistä Ikäopiston kanssa

Kansalaisopiston yhteistyö Ikäopiston kanssa syvenee. Kouvolan kansalaisopisto on ollut mukana Ikäopiston toiminnassa mukana 2018 syksystä lähtien. Monenlaista toimintaa ja tapahtumaa on tänä aikana toteutettu. Opiston henkilöstöstä viisi on osallistunut mielen hyvinvoinnin valmentaja –koulutukseen.

 Ikäopiston on tuottanut mielen hyvinvoinnin tukemiseksi paljon hyvää materiaalia, jota on hyödynnetty muun muassa Hyvän tuulen kerhoissa.  

 

Ikäopistossa järjestettiin 28.11.2019 yhteiskehittämisen foorumi, johon kansalaisopistosta osallistui Tiina Kirvesniemi. Kyseessä oli tilaisuus, jossa esiteltiin tähän mennessä toteutettua Ikäopisto-toimintaa eri verkostoissa ja suunniteltiin mm. tulevan toiminnan uusia verkostoja. Kouvolassa Ikäopisto-toimintaan kansalaisopiston lisäksi osallistuu Kouvolan Muistiluotsi ja Sydänyhdistys. Muistiluotsin kanssa ollaan virittelemässä yhteistyötä syksylle 2020. Muistiluotsista yhteiskehittämisen foorumiin osallistui Tarja Levonen. On hienoa, että paikallisesti voidaan tehdä hedelmällistä yhteistyötä!  

Sivun alkuun