Kasvatustieteen opiskelu kansalaisopistossa ja mitä kaikkea se opettikaan

Viime vuoden elokuussa hiivin varovasti Kouvolan kansalaisopiston avoimen yliopiston kasvatustieteen opiskelijoiden joukkoon. Pohdin mielessäni, oliko ryhmään liittyminen virhe vai mahdollisuus ja tulisinko katumaan tätä myöhemmin. Olin ajatellut pitkään, että olisi mukava opiskella joskus kasvatustiedettä ja nyt oli hyvä mahdollisuus suorittaa työn ohessa Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelman mukaiset kasvatustieteen perusopinnot.

MielikKuvituskuva Aija Materouvani kasvatustieteen perusopintojen sisällöistä muuttui opintojen edetessä ja huomasin, että opintokokonaisuus tuo paljon ajankohtaista tietoa työhöni, vaikka en varsinaisesti opetusalalla myöhemmin tulisi työskentelemään.  Suomen koululaitoksen historia kiinnosti entistä perinteentutkimuksen opiskelijaa ja pohdin usein, mitä arvoja koulut ovat edustaneet ja millainen maailmankuva on vaikuttanut eri aikakauden opetussuunnitelmiin.

Kaikki tarvitsevat vuorovaikutustaitoja nykypäivän työelämässä ja erityisesti esimiehinä toimivien on hyvä kerrata näitä taitoja. Työelämä on muuttunut ja yhä useammin työskennellään asiantuntijatehtävissä. Oman työn ohjaaminen ja itsenäinen asema muuttaa johtajuutta ja haastaa kehittämään toimivia asiantuntijaorganisaatioita. Näistäkin aiheista löysin paljon yhdyspintaa oman työn kehittämiseen ja omaan esimiestyöhön.

Modernit suoritustavat ja yhteisöllisyys rytmittivät opiskelua

Viime vuoden syksystä meidänkin ryhmä siirtyi etäopetukseen ja emme kohdanneet enää kasvokkain. Se taisi olla kuitenkin pieni ”digiloikka” siihen verrattuna, mitä kokemuksia saimme uusista oppimismenetelmistä. Edellisistä yliopisto-opinnostani on jo sen verran aikaa, että tuolloin opinnot suoritettiin lukemalla pino kirjoja ja menemällä tenttiin. Jotkut kirjoittivat esseitä ja silloin tällöin oli luentotenttejä.  Kasvatustieteen opinnoissa ovat olleet käytössä modernimmat suoritustavat ja opintoja on suoritettu verkkotenttinä, verkkokurssina, ryhmätyönä ja keskustelemalla aiheesta verkossa sekä kommentoimalla käsiteltävää aihetta. Olemme tehneet esitelmiä ja esittäneet niitä toisillemme. On myös tuotettu yhteinen kahdeksan henkilön ryhmäessee, jonka työstäminen teknisesti oli vaativa, mutta maaliin päästiin siinäkin.

Oman oppimisen arvio on kuulunut jokaiseen kokonaisuuteen. Kenellepä muulle näitä opintoja suoritetaan kuin omaksi hyödyksi. Menetelmät ovat olleet hyvin monipuolisia ja niiden kautta olemme varmasti oppineet toimimaan ryhmässä ja sopimaan asioista. Elämäni ensimmäinen verkkotentti oli kova puristus ja ensi kerralla osaankin varautua vastaavaan hieman paremmin.

Työn ohessa opiskeltaessa tarkka aikataulutus ja oma motivaatio vie pitkälle

Kasvatustieteen perusopintokokonaisuus (25 op) on kohta suoritettu. Vielä muutama tapaamiskerta ja sitten koittaa kesäloma!  Työn ohessa opiskelevalle on varmasti haastavinta löytää aikaa ja voimavaroja opintoihin. On tullut istuttua myöhään näppäimistön edessä ja koti ei aina ole ollut niin siisti, mutta toisaalta muistan ne rauhalliset hetket, kun muut nukkuvat ja saan hiljaisuudessa paneutua mielenkiintoiseen aiheeseen. Kasvatustiede kiinnostaa edelleen, mutta voi olla, että ensi talvena pidän opinnoista välivuoden.

Aija Matero

kasvatustieteen perusopinto-opiskelija Kouvolan kansalaisopistossa (Jyväskylän yliopisto)

Tutustu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon www.avoin.JYU.fi

Sivun alkuun