Kansalaisopiston lomautussuunnitelmat

Kouvolan kaupungin lomautukset koskevat myös kansalaisopiston henkilökuntaa. Vuoden 2020 aikana kansalaisopiston vakituiset päätoimiset opettajat ja hallintohenkilöstö lomautetaan kolmeksi viikoksi. Lomautusta on suunniteltu yhteistyössä henkilöstön kanssa. Opiston kevätlukukauden opetus päättyy suurelta osin huhtikuun lopussa, jolloin päätoimisten opettajien kolmen viikon lomautuksen ajankohta on opetuksen päätyttyä ennen 16.6. alkavaa kesäkeskeytystä, esimerkiksi viikot 22-24.  

 

Hallintohenkilöstön lomautuksen ajankohta on myös kesällä, jolloin on hiljaisinta aikaa opiston toimistoissa. Hallintohenkilöstöön kuuluvat neljä koulusihteeriä, koulutuspäällikkö ja rehtori. Kolmen viikon lomautusten sijoittamisessa pyritään ottamaan huomioon hallinnollisesti välttämättömien asioiden hoituminen (esim. laskujen tiliöinti ja hyväksyminen, tuntiopettajien palkkojen ja matkakorvausten maksaminen).  

Lomautukset pyritään suunnittelemaan niin, että niillä on mahdollisimman vähän vaikutusta palveluiden saatavuuteen. Opintotarjonnassamme on joitakin kesäkursseja. Pyrimme siihen, että kurssit, joilla on hyvin ilmoittautuneita ja jotka hoidetaan tuntiopettajien voimin, järjestetään suunnitellusti. Joillakin kesäkursseilla opetuspaikka voi vaihtua, mikäli opetuspaikka on lomautuksen vuoksi suljettu (esim. Kouvolatalo). Näistä tiedotetaan tarkemmin opiskelijoita.  

 

Kansalaisopiston rehtori 

Tiina Kirvesniemi 

Sivun alkuun