Akvarellimaalausta ajasta ja paikasta riippumatta

Verkkopohjainen kurssitarjonta on lisääntynyt vapaan sivistystyön parissa. Opiskelu ei enää ole aikaan ja paikkaan sidottua, vaan uuden harrastuksen pariin pääsee joustavasti myös kotoa käsin myös kuvataiteen ja muotoilun ainealueella. Ensimmäinen kokonaan verkossa tapahtuva Akvarellimaalauksen materiaalit ja tehokeinot -kurssi toteutettiin syyslukukaudella 2020. Oppimisympäristönä oli Kouvolan kansalaisopiston oppimisalustana toimiva Pedanet. Myönteisten oppimis- ja opetuskokemusten innoittamana myös uusia verkkokurssitoteutuksia on suunnitteilla kuvataiteen ja muotoilun ainealueelle myös tulevana lukuvuotena 2021-22. 

Verkkopohjainen kurssitarjonta on lisääntynyt vapaan sivistystyön parissaOpiskelu ei enää ole aikaan ja paikkaan sidottua, vaan uuden harrastuksen pariin pääsee joustavasti myös kotoa käsin.  

Kuvataiteen ja muotoilun ainealueella toteutettiin ensimmäinen kokonaan verkossa tapahtuva kurssi syyslukukaudella 2020. Oppimisympäristönä oli Kouvolan kansalaisopiston oppimisalustana toimiva PedanetKurssilaisia ”akvarellimaalauksen materiaalit ja tehokeinot” -kurssille ilmoittautui kaksitoista. Kynnys kurssille osallistumiseen oli matala, ja perustietotekniset taidot riittivät tietokoneen, tabletin tai mobiilin välityksellä tapahtuvaan opiskeluunOpiskelijat perehdytettiin oppimisalustaan ja kurssikäytäntöihin, ja apua tieto- ja viestintäteknisiin kysymyksiin sai tarvittaessa niin kurssin opettajalta kuin kansalaisopiston Digiklinikasta Kimmo Yli-Savolalta. 

Akvarellikurssi oli suunnattu vasta-alkajille tai hieman maalausta harrastaneille. Kurssi koostui seitsemästä ajastetusta jaksosta, jossa jokaisessa jaksossa esiteltiin uusi asia. Osaaminen opiskelijalla lisääntyi jaksojen edetessä. Jokainen jakso käsitti kurssisisältöön liittyviä asioita: tekotapoja, materiaali- ja välinetietoutta sekä harjoituksia ja alustuksen palautettavaan tehtävään. Oman taidetyöskentelyn lisäksi tutustuttiin laajasti akvarellimaalaukseen ilmaisukeinona aikalaistataiteen kautta. Taiteilija- ja teosesimerkit tukivat opiskelijan omaa työskentelyä. Kokemuksia ja havaintoja jaettiin maalausprosessista sekä harjoiteltiin oman tekemisen sanallistamista visuaalisuuden ohella. Teoksia toteutettiin aktiivisesti ja kommentointi oli vilkasta. Kurssilaiset saivat toteutetuista tehtävistä vertaispalautetta ja opettajan arvioinnin.  

Myönteisten oppimis– ja opetuskokemusten innoittamana myös uusia verkkokurssitoteutuksia on suunnitteilla kuvataiteen ja muotoilun ainealueelle myös tulevana lukuvuotena 2021-22. 

Kuva: kurssin lopussa kokeiltiin sanapilven tekoa kurssitunnelmien kuvaajana. Akvarellikurssille osallistuneen Liisa Kontkasen sanapilvi lopputervehdyksenä. 

Taideaineiden opettaja Minna Rissanen 

Sivun alkuun