Tietotekniikan kursseille voivat osallistua kaikenikäiset ja -taitoiset alan perustaitojen oppimisesta kiinnostuneet opiskelijat. Opetusta järjestetään aloittajista edistyneisiin harrastajiin. Kurssitarjonnassa on huomioitu pääasiassa opiskelijoiden vapaa-ajan tarpeet. Lisäksi on mukana seniorikursseja ikääntyneille opiskelijoille sekä yrittäjiksia aikoville tai yrittäjinä jo toimiville.

Tietotekniikan opetuksen tavoitteena on antaa perusvalmiuksia tietotekniikan osa-alueiden oppimiseen ja uuden tekniikan hyödyntämiseen. Opetus rohkaisee tietokoneen ja muiden mobiililaitteiden aktiiviseen käyttöön sekä ohjaa itsenäiseen työskentelyyn ja perushallintaan. Lisäksi opetuksen tarkoituksena on auttaa pysymään mukana osallistavan tietoyhteiskunnan kehityksessä.

Kouvolan kansalaisopisto järjestää opetusta tietotekniikan perusteissa, toimisto-ohjelmien, Internetin ja sähköpostin käyttämisessä, käyttöjärjestelmien ominaisuuksissa, sosiaalisessa mediassa, www-sivujen tekemisessä sekä tietoturvaan, päivitykseen ja ylläpitoon liittyvissä aiheissa. Lisäksi järjestetään erityiskursseja, joissa opiskellaan mm. digikameran käyttöä ja kuvien käsittelyä. Opiston tarjonnassa on tietotekniikan yksilöopetus, jonka sisällön opiskelija suunnittelee yhdessä opettajan kanssa.

Päivitetty 7.4.2020